Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

474,92

194,64

59,61

43,79 1

59,61

Razem społeczne z chorobowym = 772,96

Razem społeczne bez chorobowego = 713,35

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2016

1121,52

Podstawa wymiaru
(I-XII '2016)

3210,60

2433,00

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 2

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą nie dłużej, 

niż od 25 sierpnia 2005)

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiące

styczeń - grudzień 2016

288,95

(do odliczenia 248,82)

108,34 44,40 13,60

9,99 1

-

Razem społeczne z chorobowym = 176,33

Razem społeczne bez chorobowego= 162,73

Łącznie miesięczne składki ZUS
styczeń - grudzień 2016

465,28

Podstawa wymiaru składek 
(I-XII '2016)

3210,60

555,00